m1a1

 

HEM                    HISTORIK                    RESURSER                    ENGLISH
        

    English: https://www.julian-assange.se/english/torture.htm

   

Från Hammarskjöld till Assange:

Ett svenskt arv vanhedrat

     

Sverige har en lång historia av engagemang i Förenta nationerna och efterlevnad av dess principer, såsom tillkännages på regeringens webbplats: ”Mer än 70 000 svenskar har gjort FN-tjänst genom åren och många svenskar har arbetat som FN-medlare. Sverige har arbetat med många av FN:s arbetsområden. Sverige har också startat arbetet med många viktiga sakfrågor, däribland dödsstraffets avskaffande, barns rättigheter, avskaffandet av apartheid, tortyrkonventionen.…

Regeringen har behållit retoriken, men har de senaste åren börjat överge principerna. Ingenstans är detta mer uppenbart än i dess samverkan i förföljelsen av Julian Assange, vilken i maj 2019 blev ämne för ovanligt skarp kritik från FN:s särskilde rapportör om tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling.

Den svenska regeringen avvisade rapportören Nils Melzers detaljerade kritik med ett kort brev bestående till stor del av osanningar, undanflykter och flagranta utelämnanden.* Det är en bitter ironi att det brevet konstruerades av ett barnbarn till en bror till Dag Hammarskjöld, FN:s marterade och vördade generalsekreterare.

Därför skrev Nils Melzer ett nytt brev till regeringen för att framföra ”ytterligare iakttagelser och klargöranden, och dessutom upprepa eller vidare precisera mina frågor”.

Detta brev lägger fram omfattande och detaljerade bevis som styrkar Melzers slutsats att det verkar ”som om Förenta staterna, Sverige, Storbritannien, och mer nyligen Ecuador har bedrivit en avsiktlig, ihållande och samordnad kampanj för att isolera, demonisera, trakassera och till slut tystna herr Assange.”

Den svenska regeringen svarade 11 november 2019 med en kort not som hänvisade FN:s rapportör till sitt skamliga svar till hans första brev: ”Regeringen har ingen ytterligare kommentar att lämna.”

     
Sveriges brott mot Assanges mänskliga rättigheter
    

FN-rapportörens första brev till den svenska regeringen, maj 2019
https://julian-assange.se/docs/Melzer-Sverige.pdf

Svenska regeringens svar till FN-rapportören, juli 2019
https://julian-assange.se/docs/Reg-svar.pdf

*Kritik av regeringens svar till FN-rapportören, augusti 2019
https://julian-assange.se/docs/Sverige-FN.pdf

FN-rapportörens andra brev till den svenska regeringen, sept. 2019
https://julian-assange.se/docs/MelzerSverige-2.pdf

      

Relaterad läsning

Profil av FN-rapportör Nils Melzer
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/SRTorture/Pages/NilsMelzer.aspx

FAQ: U.N. Special Rapporteurs
https://www.aclu.org/other/faqs-united-nations-special-rapporteurs

Media vs. Melzer: Censorship by Omission
https://www.julian-assange.se/docs/melzer-media.pdf

Sweden & Assange
http://www.nnn.se/nordic/assange.htm

Nils Melzers korrespondens med USA om Julian Assange
https://julian-assange.se/docs/Melzer-USA.pdf